Informele samenwerking stuwende kracht achter succesvolle teams

In een wereld die steeds dynamischer wordt, zijn organisaties op zoek naar manieren om de ontwikkelingen op de markt een stap voor te blijven en hier snel en flexibel op in te spelen. Daarbij lopen veel organisaties aan tegen de beperkingen in hun bestaande organisatiestructuur. Tessa van den Berg, Organizational Agility Coach bij Deloitte Consulting, helpt deze organisaties wendbaarder te worden, onder andere door het analyseren van de formele structuren en informele patronen van samenwerking. 

“Een belangrijke vraag die organisaties stellen, is hoe ze werk en samenwerking tussen teams flexibeler kunnen inrichten. De bestaande formele organisatiestructuren blijven belangrijk, want die geven houvast en bieden een kader voor samenwerking. Veel organisaties ontdekken echter dat de formele, hiërarchische structuren waarin expertises in silo’s zijn georganiseerd, zich niet goed lenen om effectief mee te bewegen met snelle veranderingen in de wereld om ons heen.Functionele organisatiestructuren, die we visualiseren in een organogram (een ‘hark’), bieden weinig inzicht in de daadwerkelijke samenwerking tussen mensen en teams en hoe het werk echt gedaan wordt”, vertelt Van den Berg. “Met de Adaptable Organization Network Analysis (AONA) bieden wij inzicht in de informele samenwerking binnen en tussen teams. We vergelijken deze patronen met de formele structuur. Zo zoeken we naar antwoord op de vraag waar verandering in gang gezet kan worden om de adaptability of wendbaarheid van een organisatie te versterken.”

Het belang van goede samenwerking binnen en tussen teams is groot en daarom stellen steeds meer organisaties zich de vraag hoe ze netwerken van teams kunnen ontwerpen om de samenwerking te kunnen optimaliseren. “Steeds vaker krijgen we de vraag hoe organisaties hun structuur flexibel kunnen houden, en dus met enige frequentie kunnen aanpassen zodat ze flexibel kunnen blijven inspelen op datgeen wat er om hen heen gebeurt”, licht Van den Berg toe.

De adaptable organization network analysis (AONA) helpt ominformele patronen van samenwerking in kaart te brengen en vergelijkt deze met de formele organisatiestructuur. Van den Berg legt uit: “Dit geeft onder meer goede inzichten in die onderdelen van een organisatie waar het werk effectiever gedaan kan worden in cross-functionele teams. Dit helpt organisaties om te beslissen waar ze kunnen beginnen met (kleinschalige) experimenten met cross functionele teams.” Ook laat de analyse zien welke effort medewerkers moeten doen om anderen te vinden die nodig zijn om hun werk te doen. “Het is belangrijk om in kaart te brengen hoe makkelijk en snel teamleden bij de benodigde expertise kunnen komen.Hoe lang zijn de communicatielijnen, hoeveel tijd en werk kost het om kennis te vinden of dingen goedgekeurd te krijgen? Tenslotte biedt de AONA inzicht in de veranderbereidheid van mensen is om nieuwe manieren van meer wendbaar werken toe te passen. Dit wordt door Deloitte aangeduid als de ‘adaptable readiness’ van medewerkers. 

Door uit te zoomen en te kijken naar de samenwerking binnen het netwerk, kun je patronen ontdekken. Daar waar verbetering wenselijk is, kan actie ondernomen worden om de veranderingen in structuur en samenwerking door te voeren.”

Wil je hier meer over weten, meld je dan snel aan voor Unleash! Balancing Structures and Autonomy op 10 oktober. Dan verzorgt Tessa van den Berg samen met collega Vivianne Smiggels een workshop waarin ze ingaan op organisatie-ontwerp en het optimaliseren van samenwerking door het analyseren van informele samenwerkingspatronen.

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Name *
  • Website
RSS
Follow by Email
LinkedIn
Share